Saltar ao contido

Working Holliday 2015: Traballos no foxo (III)

IMG_2525

O foxo: unha zona problemática chea de satisfaccións. / The ditch: a problematic area got us great satisfactions.

Esta zona do foxo foi moi complicada de escavar pola súa grande extensión e profundidade. Deunos grandes satisfaccións: a localización dun depósito votivo,  un zuncho de reforzo e numerosos cacharros de cerámica común.

Porén a escavación evidenciou un serio problema: o asulagamento sistemático desta área: a auga estáncase no foxo por mor da impermeabilidade das arxilas dos xistos. Neste ponto recóllense muitas augas que veñen canalizadas polo foxo.

A intervención neste lugar era imprescindíbel tanto para tapar un fondal sen interese e perigoso para os vistantes, como para reforzar o terreno.  A conversión deste lugar nunha gran poza no inverno pon en perigo as murallas. O vindeiro restauro das estruturas precisa dunha zona adecuada de traballo, para o cal é preciso reencher este fondal e restituir o terreno.

This area of the ditch was very complicated to dig for its great length and depth. It got us great satisfaction: the location of a votive deposit, an edge beam and numerous common ceramic pots…

However excavation revealed a serious problem: the systematic flooding of this area: the water held back in the ditch because the waterproof of clay shales. At this point some water was harvested, channeled and carried by the ditch.

The intervention in this place was essential both to cover a dangerous ditch without interest for visitors, how to strengthen the ground. In winter, the conversion of this place in a large puddle endangers the walls. The next restoration of structures needs a proper working area, for which it is necessary to fill this ditch and return the initial field conditions.

Mancha humidade 2006
Situation in 2006 after vegetable clereance

Inicialmente o traballo foi duro. Os habitantes do castro, tempo depois da construción do foxo decidiron o seu recubrimento por mor de problemas de resistencia do solo (zuncho de reforzo). A escavación quitou eses sedimentos de reenchido. Era hora de limpar a vexetación que crecera no seu interior para proceder a ao seu selado.

Initially the work was hard. The inhabitants of the settlement, time ago after the construction the ditch, decided to covering it because of problems of resistance of the soil (edge beam). The excavation took out  the filling sediments. It was time to clear the vegetation that had grown inside and to proceed to its closed after.

O inicio do traballo. / Starting the work.

Xunto coas características xestas, toxos e silvas, o foxo tamén estaba cheo de salgueiros. O salgueiro é unha especie hidrófila, gosta da auga, e neste lugar a auga é moi abondosa.

Por sorte, no verao o nivel freático baixa. Non hai aportes de humidades e coa calor as augas confinadas desaparecen. Así pudimos acometer a limpeza vexetal.

Along with the broom, gorse and brambles, the ditch also was full of willow. Willow is an hydrophilic tree, like water, and the water in this place is very abundant.

Fortunately, the water table descened in the summer. No contributions from moisture and heat with the confined water disappear. So we were able to undertake the vegetable clearance.

IMG_2522

O desenvolvimento do traballo. / Development work

O traballo sistemático produce resultados. E o empeño dos voluntarios foi espectacular. As tareas eran difíceis de executar polo material xa que evitamos os aparellos perigosos, apenas podaderas e fouces. Por outra parte, había que retirar a biomasa do lugar e depositar os restos en lugares específicos, todo manualmente.

Pouco a pouco a lugar foi quedando limpo de vexetación, permitindo ver as dimensións desta zona.

Systematic work produces results. And the volunteers’ tenacity was spectacular. The tasks were difficult to perform by the material, because we avoided dangerous tools, only pruners and sickles were used. On the other hand, had to remove the biomass of the place and to put debris in specific locations, all manually.

Gradually the place was getting clean of vegetation, allowing to see the dimensions of this zone.

IMG_2524

IMG_2526

IMG_2565

Os traballos previos de consolidación. / Previous restoration tasks.

Depois da limpeza vexetal recubriuse a zona escavada cun tecido especial (xeotéxtil) para separar e protexer a zona escavada da camada de reenchido que ía restituir a configuración orixinal do terreno.

After cleaning, the excavated area was covered a special tissue (geotextile) to separate and protect it of the layer of filled that would restore the original configuration of the terrain.

IMG_2567

IMG_2569

IMG_2730

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

%d bloggers like this: