Saltar ao contido

Travesas aspetos invisíbeis (hipóteses) [III] / Travesas invisible aspects (hypotheses) [III]

eixo_aerea

Imos facer un pequeno experimento que nos vai axudar a pescudar en aspetos invisíbeis neste momento do castro. Partiremos da orientación dos acesos da croa e do antecastro, e estableceremos un nexo de unión entre eles que parece definir un eixo principal claro de certas dimensións.

Let’s do a small experiment that will help us to find out invisible aspects of the settlement at this time. We will take into account the orientation of the access to the main enclosure and the precinct, and we go establish a link between them which defines a transit axis with important dimensions in the settlement.

Hipótese via interna_Estruturación de 2006
1.- Aceso orixinal á croa/Original access to the main enclosure 2.- Discrepancia entre cabos da muralla/ Discrepancy between the ends to the wall of the precinct 3.- Valado recente/Moderm boundary 4.- Aceso moderno á croa por cima da muralla/Moderm access to the main enclosure over the wall 5.- Aceso moderno ao antecastro por cima da muralla/Moderm access to the precinct over the wall

O aceso ao antecastro foi inicialmente un enigma. Pola contra, a entrada á croa era evidente por ser a única abertura que posuía o recinto.

Buscamos indicios do aceso do antecastro de fronte á entrada á croa… pero nada. Naquel momento (ano 2006), como non existían aberturas de entrada ao recinto, o tránsito ao interior facíase de forma “informal” por cima da muralla.

The access to the precinct was initially a puzzle. However, the entry to the main enclosure was quite clear because it was obvious that it was the only opening the enclosure had.

 We looked for evidence of access to the precinct facing the entrance to the main enclosure, but we could not find any. At that time (2006) as there were no openings for entry to the precinct, the transit to the interior had to be made “informally” over the wall.

Tan só existía unha discrepancia entre os cabos da muralla que provocaba unha pequena abertura, mais a mesma estaba ocluída por un valado moderno de linde que dividía en dúas partes o recinto.

Only there was a discrepancy between the ends of the wall that caused a small opening, but it was occluded by a modern boundary wall that divided into two parts the enclosure.

Hipótese via interna_Discrepancia_1

A falta doutros sinais decidimos escavar nesa zona de discrepancia, con resultados moi positivos. O aceso ao antecastro está conformado por un pasadizo delimitado por dous muros laterais, no que se ten identificado o eixo de xiro da porta e o batente. Non hai dúbida sobre a funcionalidade deste espazo.

In the absence of other indications we decided to dig in that area of disagreement, with very positive results. The access to the precinct is formed by a passage delimited by two lateral walls, in which had identified the axis of rotation of a door and its doorjamb. There is no doubt about the functionality of this space.

Hipótese via interna_Discrepancia_2
Escavación do espazo da discrepancia, e aparición do aceso ao antecastro/ Excavation of the space of the discrepancy, and the appearance of access to the precinct

Os acesos do antecastro e da croa están orientados, mais precisan unha solución en arco para encontrase. Se realizamos dita proxección, dando por válidos os criterios de simetría e proporcionalidade que explicamos dos anteriores posts, temos un eixo viario principal que transita polo medio do antecastro.

Esta hipótese debe ser verificada meante escavación e/ou técnicos como a do gradiómetro.

Accesses to the precinct and the main enclosure are targeted, but need a solution arched to find. If we carry out this projection, by giving valid criteria of symmetry and proportionality that explain the previous posts, we have a main axis road which passes through the middle to the precinct in front of the main enclosure.

This hypothesis should be verified by excavation and/or technicians as the gradiometer.

Hipótese via interna

Fica por resolver o aceso desde o interior no que poden existir dúas posibilidades; unha facendo un xiro pronunciado e pasando entre os torreóns ou medoñas; ou unha segunda proseguindo de fronte por onde existe unha pequena depresión na segunda muralla.

Remains unresolved access from the interior that can be two possibilities; one, the path way describing a pronounced turn and passing between the turrets or barrows; or the path way pursuing a second front where there is a small depression in the outer wall.

Certamente non é recto, mais debemos considerar que as concepcións urbanísticas destes galaicos brigantinos diferían das do clasicismo mediterráneo.

Certainly is not right, but we must consider that the conceptions of these urban galaicos brigantinos differed from the classical Mediterranean.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

%d bloggers like this: