Saltar ao contido

Mais que simetrías, tamén proporcionalidade. More than symmetries, too proportionality (I).

Simetria_Configuración_2016

En 2006, após a limpeza vexetal e o levantamento topográfico de detalle, foi posíbel ver a morfoloxía do castro.

In 2006 it was possible to see the hillfort morphology, after the vegetable clearance and the measuring works.

Unha das cousas que chamou a atención foi a composición simétrica do conxunto de recintos. Quizá por un preconceito se esperaba unha disposición ao chou…, mais entorno a un recinto central (croa), foran dispostos outros que aparecían replicados ou cunha composición simétrica. O eixo de simetría estaría definido pola vía interna de aceso:

The symmetrical composition of the set enclosures was something that called our attention. Perhaps for a prejudice, we expected morphology without arrangement…, but other enclosures were willing around the main enclosure, they seemed replicated or they had a symmetrical composition. The symmetrical axis would be defined by the internal pathway.

A.- A croa desde a entrada está configurada en dúas partes proporcionais.

B.- No antecastro acontece algo semellante, aínda que algo desproporcionado. Porén franqueando a entrada á croa están dispostos dous bastións (B-a e B-b) franqueando a vía.

C-D.- Grandes plataformas laterais; o gran recinto que se conserva no sector norte parece  ter o seu correlato no sector sul  no que ten desaparecido a muralla.

E-F.- Pequenas plataformas laterais; no sector norte existe unha ben delimitada que a teor dos restos e o cotexo das fotos de 1956 tiña continuidade no sector sul que está moi destruído.

G-J.- Torreóns na entrada exterior, coñecidos como “As Medoñas”, son dúas protuberancias artificiais no cabo das murallas mais externas, delimitando a entrada mais externa.

A.- The main enclosure is configured in two proportional parts.

B.- In the precinct in front of the main enclosure something similar happens, although somewhat disproportionate. So, there are two bastions flanking the entrance and the pathway (B-a and B-b).

C-D.- Great lateral platforms; the great precinct that was conserved in the northern sector, seems to have its counterpart in the southern sector, although the wall has disappeared.

E-F.- Small lateral platforms: in the northern sector there is a small platform well delimited, according 1956 photography, which continued in the southern sector currently very destroyed.

G-J.- Turrets on the outside entrance known as “As Medoñas” (barrows). They are two artificial protuberances on the ends of the external walls, delimiting the outer entrance.

Estruturación Aceso Croa_Sectores_26_01_2016

En ámbitos específicos os resultados das escavacións arqueolóxicas permiten observar novas composicións simétricas; por exemplo no pasadizo de aceso á croa. Aínda que nesta zona a orientación Este-Oeste da gabia de escavación non coincide plenamente coa orientación do aceso –que fica cortado-, pódese apreciar unha disposición simétrica dos elementos que o configuran:

The results of archaeological excavations allow us to observe new symmetrical compositions in specific areas; for example in the passageway of the main enclosure access. In this area the grid digging orientation (to east-west) not fully coinciding with the guidance of the access -which is cut-. Although it’s possible to see a symmetrical arrangement of the elements that make up:

1.- Para criar o aceso á croa os construtores cortaron a peneda. A disposición das trazas de corte son paralelas.

2.- Muros laterais sen función resistente no interior no pasadizo, coa mesma disposición forrando un sector concreto da peneda.

3.- O pasadizo ten un estreitamento provocado deliberadamente por dúas protuberancias rochosas regularizadas.

1.- The builders cut the rock to create the main enclosure access. The cutting traces arrangement are parallel.

2.- Lateral walls without resistance function inside passageway, with the same layout lining a particular sector of the rock.

3.- The passageway has a narrowing, it was deliberately provoked by two rocky protuberances regularized.

 Estruturación Aceso Croa_Simetias escavadas_26_01_2016

Estruturación Aceso Croa_Rampa_26_01_2016

 

A teor destes carácteres pódese considerar a hipótese que no lado no escavado (sector norte) sexan localizados elementos que rematen a composición simétrica. Por exemplo: a esquina do sector sul onde se encontra un muro lateral con outro perpendicular, puidera ter un correlato no outro lado. De igual maneira é posíbel que a protuberancia que estreita o aceso (sector C) puidera ter un homólogo.

In accordance with these characters, it can be considered the hypothesis that in the unexcavated side (northern sector) elements could be located that finished a symmetrical composition. For example, in the southern corner where a lateral wall and another perpendicular wall meet, it may have a correlation on the other side. Likewise it is possible that the protuberance narrow the access (section C) may have a counterpart.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

%d bloggers like this: