Saltar ao contido

O problema do aceso ao antecastro. The problem of access to precinct.

 

 

Before vegetable clearance works

Tradicionalmente o castro das Travesas era coñecido como a “Eira dos Mouros” que tan só denominaba a croa do castro, quizá pola súa centralidade. A croa ten un aceso ben definido; a única apertura que sempre actuou de entrada.

 E no antecastro onde estaba a entrada? Descartamos o aceso utilizado na actualidade. Sería frente á entrada a Croa? Parecía que non xa que a muralla do ante castro tiña moita altura e estaba rodeada dun foxo.

Traditionally the Travesas Hill fort was known as the “Eira dos Mouros” (Moors enclosure), this name referred only to the main enclosure of the hill fort, perhaps for its centrality. The main enclosure has an access well defined; the only opening that always acted input.

And, where was the entrance in the precinct in front of the main enclosure? We discarded access used today. Would be it opposite the entrance to the main enclosure? It seemed that not since the wall of the precinct had much height and was surrounded by a ditch.

DSC06624
Limpeza vexetal de 2006 no entorno do aceso ao antecastro (apertura do fundo). Vegetable clearance of 2006, precint access (opening near the tractor)
Limpeza Aceso Antecastro
Vista do lado sul aínda con toxo, onde se aprecia o foxo e a muralla externa frente a apertura do aceso. External wall in front of the small gap (precinct entrance)

Coa forte limpeza vexetal do 2006 fixámonos nun lugar posíbel. Nese lugar os segmentos da muralla do antecastro diverxían levemente, criando un pequeno espazo que ocupaba un muro de linde. Mais esta pequena apertura parecía estar cerrada coa seguinte liña de murallas…

 In 2006, with the strong clearance works we paid attention to a possible place. In this site the segments of the wall of the precinct are separated slightly, creating a small space occupied a wall boundary. But this small gap appeared to be closed with the following line of walls…

DSC06829

Así con todo, decidimos sondar esta zona para verificar nosa hipótese de traballo. A hipótese era complicada, porque en superficie a anchura da entrada era moi escasa.

However, we decided to probe this area to verify our working hypothesis. The hypothesis was complicated, because the width of the surface entrance was very scarce.

 

AC_sondaxes_2007
Hipótese inicial sobre o aceso ao antecastro. Traballos de 2007. Trazado en campo nas unidades de rexisto X33 e X32 entre no espazo criado pola disparidade (falta de acordo) entre os segmentos da muralla do antecastro (1). Este espazo estaba ocupado por un valado recente (2). Initial hypothesis about the access to precinct. Works of 2007. Tracing field in units (grids) X33 and X32 log space created between the gap (lack of agreement) between the segments of the precinct wall (1). This space was occupied by a fence recent (2).

AC_resultados_2007
Estruturas documentadas en 2007: (3) Conglomerado [derrube]; (4) Torreón; (5) Muro romano; (6) Aceso á croa. Structures documented in 2007 (3) Conglomerate [collapse]; (4) Tower; (5) Roman wall; (6) Main enclosure access.
En 2007 trazamos dúas sondaxes de 5 x 5 m., as cais, pese a ter 10 m. de lonxitude, non forneceron resultados definitivos. Nunha esquina, na muralla sul apareceron pedras que parecía ser un derrube da muralla. No lado norte apareceron varios muros, e un conglomerado que tanto podía ser un derrube como unha camada de rodaxe. Os restos precisaban de maior definición. Quer dicir, ampliar a escavación, cousa que fixemos no ano 2008.

In 2007 we arranged two 5 x 5 meter-grids, which, despite being 10 m. long, did not provide definitive results. In a corner of the south wall we found same stones which might be part of the wall. On the north side several walls were found as well as a conglomerate which could be also part of the wall, or part of a path. The remains needed greater definition, that is, the excavation had to be continued, which we did in 2008.

 

AC_sondaxes_2008

Para despexar definitivamente a incógnita, en 2008 proxectamos 10 sondaxes de 5 x 5, que sumaban unha lonxitude de 25 m. E debaixo dun espeso derrube e arxila da masa das murallas apareceu o aceso en forma de pasadizo con case 3 m. de  ancho, conservando os lugares de enganche do portón.

To clear matters up, in 2008 we projected ten 5 x 5-grids, totaling 25 m. Under a thick layer made up of clay and scattered fragments from the wall we found a 3-meter wide passageway with the entrance gate latches.

AC_resultados_2008

PASADIZO_Plano

Estes dados da configuración son moi relevantes: unha outra entrada monumental, que se comunica coa da croa describindo un arco. Existe un planeamento urbanístico no castro, aínda que, como noutros casos, difire do urbanismo ortogonal do mundo clásico.

 The data concerning the entrance are highly relevant: this is another monumental entrance, which communicates with the main enclosure describing an arch. There is an urban design in the hill fort, although, as in other cases, differs from the orthogonal urbanism of the classical world.

SL370771

Resultou un traballo enorme, pola cantidade de pedras e terra que houbo que mover, e tamén polas condicións climáticas (choveu, sarabiou e nevou e terra chegou conxelar). Mais os resultados non foron casuais. Na arqueoloxía pode existir ás veces boa sorte, mais non bolas de vaticinio. Trátase dun procedimento científico hipotético dedutivo, onde iniciamos a consideración das evidencias depois da limpeza vexetal, establecemos nosas hipóteses e pasamos a verificalas coa escavación.

 Was a huge work, because the amount of earth and stones had to be moved, and also by the weather (it rained, snowed and hailed and earth came freeze). But the results were not accidental. In archaeology, sometimes, can get lucky, but don’t exist prediction balls. This is a hypothetical deductive scientific procedure, which began the consideration of evidence after cleaning plant, established our hypotheses and passed to verify with the excavation.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: